Как се чувстват Италианците, живеещи в България? / Come si trovano Italiani che vivano in Bulgaria?

На Български / In Italiano

 

Крамол N 20

Diado-Yotso-www.mimipet.com-1

 

 

Преди да прочетете този Крамол, моля обърнете внимание на
Важно за Крамолите на Мими"!

 

 

*******

www.mimipet.com bulgarian kitchen 01

*******

 

Как се чувстват Италианците, живеещи в България?

www.mimipet.com bulgarian kitchen 02Днес по италианското Радио Capital говори г-н Франко, пенсионер, който живее в България.

Франко е пенсионер, който живее като крал в София и дори не мисли за връщане в Италия, защото пенсията, която получава в Италия не му стига по никакъв начин да преживее месеца там!

Той с удоволствие помага на всички, които искат да отидат и да видят как се живее в България. А след това, ако те искат да отидат да живеят в България, той им помага да си намерят жилище и да научат Българският език.

Той каза още, че единственият недостатък в България е езикът, но всичко останало е чудесно, няма престъпност, българите са много добри и солидарни, и винаги са готови да ви помогнат, а не като Италианците, които са безразлични към всеки един в беда!

В България се яде много добре и с много малко пари можете да си хапнете много добра пица само за 5, 6 или 7 евро, включително и българска бира или вино, които са много добри!

www.mimipet.com bulgarian kitchen 03За вода той плаща 7 евро на месец, за ток, който се използва и за готвене 35 евро.

Всичко това и още много беше казано от г-н Франко, който е намерил не само жена си, но късмета си в България!

Тук искрено трябва да отбележа, че ние Българите се радваме да чуем всичко това и трябва да се гордеем, че другите народности мислят така за нас и по този начин!

 

Come si trovano Italiani che vivano in Bulgaria?

www.mimipet.com bulgarian kitchen 04Oggi in Radio Capital hanno parlato Sig. Franco, un pensionato che vive in Bulgaria.

Franco e un pensionato che si trova e vive da Re in Sofia e non pensa neanche di tornare in Italia, la pensione che riceve in Italia non basta in alcun modo per sopravvivere al mese!

Lui volentieri aiuta ai tutti che vogliano andare e vedere come si vive in Bulgaria. E poi se vogliano andare trasferirsi in Bulgaria, lui li aiuta di trovarsi alloggio e imparare la lingua Bulgaria.

Diceva che l’unico difetto in Bulgaria e la lingua, ma tutto altro va alla grande, non c’è criminalità, i Bulgari sono persone molto bravi e solidari, e sempre ti aiutano, non sono come gli Italiani che non se ne fregano di te se sei in difficoltà!

In Bulgaria si mangia molto bene e per pochi soldi puoi mangiare la pizza molto buona per soli 5, 6 o 7 euro, compreso la birra o vino Bulgaro, che sono molto Buoni!

www.mimipet.com bulgarian kitchen 05Per l’acqua lui paga 7 euro, per elettricità, che si usa anche per cucinare 35 euro.

Tutto questo e molto altro era raccontato da Sig. Franco che si ha trovato non solo la moglie, ma la fortuna in Bulgaria!

Devo dirlo sincero qua, che a noi Bulgari fa molto piacere invece di sentire tutto questo e di essere orgogliosi!